Адрес

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН, бул. „Цариградско шосе“ 73, София - 1113, България

Контакти:

Email: marienko@ibir.bas.bg

Юлия Мариенко

Асистент

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН, Секция "Репродуктивни ОМИКс технологии"

Кариера

 1. 2023

  Доктор

  ИБИР-БАН
 2. 2021-2022

  Магистър

  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
 3. 2017-2021

  Бакалавър

  Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, България

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.