Адрес

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН, Секция "Молекулярна имунология" 1113 София, бул. „Цариградско шосе“ 73

Контакти

Call: +359 (2) 9711395 - вътр. 62

Email: tsvetelina.oreshkova@ibir.bas.bg

Цветелина Орешкова

Доцент, Доктор

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН

Цветелина Орешкова, дб и доцент в секция „Молекулярна имунология” към ИБИР-БАН. Научните й интереси се отнасят към изследвания на физиологичната пластичност на ендометриалните стволови клетки, които се отличават със способност да кондиционират имплантационната ниша и активността на имунната система през бременността при жената. Тя работи върху предклинични изследвания за въвеждане на биомаркери за скрининг на състояния на безплодие при човека. Разработила е докторска работа на тема: Хомеостаза на Т-клетки в модел на бета2 интегринов дефицит в университета на гр Улм, Германия и е специализирала в лаборатория по гастроентерология в гр Нант, Франция. Член е на Европейската федерация на имунологичните дружества (EFIS), обучава дипломанти и докторанти, и води лекционен курс в Магистърска програма на БФ, СУ „Св. Климент Охридски”.

ID: 8873643400

 

Кариера

 1. Септември 2011

  Доцент

  ИБИР-БАН
 2. Март 2009 – Август 2011

  Главен асистент

  ИБИР-БАН
 3. Октомври 2003 – Декември 2008

  Доктор

  Департамент по дерматология и алергични болести, Университет на гр. Улм, Германия
 4. Януари 2002 – Август 2003

  Специализация – Фармакология на храненето, INSERM U539

  Департамент по интестинална физиология и патофизиология, Университетска болница, гр Нант, Франция
 5. Август 1998 – Април 2000

  Специализация Централна лаборатория по имунология

  Национален Център по Заразни и Паразитни Болести, гр. София, България
 6. Октомври 1993 – Юли 1998

  Магистър

  Биологически факултет, СУ „Св. Климент Охридски”, гр. София, България

Участие в проекти

 1. 2019
  Ръководител проект КП-06-КОСТ/6, 2019 Фонд Научни изследвания
  КОСТ акция CA16113 CliniMARK: 'good biomarker practice' to increase the number of clinically validated markers
 2. 2019
  Договор, КП-06-Н31/16, Финансиран от ФНИ
  Проучване на взаимовръзката между фосфолипиден и Акt сигнален път в патофизиологията при in vivo модел на Алцхаймер. Разработване на комбинирани терапевтични подходи
 3. 2018
  ДКОСТ 01/18, 2017 и КП-06-КОСТ/21 Фонд Научни изследвания
  КОСТ акция CA16119 "CellFit" - „In vitro 3D total cell guidance and fitness“
 4. 2017
  КОСТ акция CA17116– SPRINT
  International Network for Translating Research on Perinatal Derivatives into Therapeutic Approaches

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.