Адрес

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН, бул. „Цариградско шосе“ 73, София - 1113, България

Контакти:

Call: +359 (0)2 971 13 95 – вътр. 72

Email: ts.tsvetkov@ibir.bas.bg

Цветан Цветков

Главен асистент, Доктор

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН, Секция „Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите“

Научноизследователската му работа е свързана с изолирането и идентификацията на семинално плазмени протеини свързани с процеса на капацитация на сперматозоидите. Друг аспект на неговите професионални дейности е свързан с разработването на среди и температурни режими за криоконсервация на семенен маретиал от вида Apis mellifera  (медоносна пчела). Автор е и участник в редица научни публикациии свързани с репродукцията и криобиологията на гамети при животните. Печели и успешно защитава проект по програма „Млади учени и докторанти“- БАН, през 2017г. на тема „Определяне на семинално плазмени протеини при вида Canis lupus familiaris (домашно куче), оказващи ефект върху сперматозоидите при in vitro– индуцирана капацитация. През 2018г. става чат от екипа на Национална научна програма „Репробиотех“, посветена на интегрирането на иновативни подходи в репродуктивните биотехнологии и криобиологията при различни видове сеслкостопански животни. През 2018г. и 2022г. е бенефициент по Програма „Млади учени и постдокторанти“ на Министерството на образованието и науката в модул „Млади учени“. През 2022г. печели финансиране от Фонд „Научни изследвания “ в  „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 год.“, като тематиката на проекта е „Криоконсервация на семенен материал от търтеи на вида Apis mellifera (медоносна пчела)”.

Кариера

 1. 2021 до сега

  Главен асистент

  ИБИР-БАН
 2. 2017-2021

  Асистент

  ИБИР-БАН
 3. 2016-2017

  Биолог-специалист

  ИБИР-БАН
 4. 2017-2021

  Доктор

  ИБИР-БАН
 5. 2014-2016

  Магистър

  Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Биологичен факултет

Проекти

 1. 2022
  Тема „Криоконсервация на семенен материал от търтеи на вида Apis mellifera (медоносна пчела)”
  „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти" - Фонд „Научни изследвания“
 2. 2018
  "Интегриране на иновативни подходи в репродуктивните биотехнологии и криобиологията при различни видове сеслкостопански животни"
  Член на екипа на Национална научна програма „Репробиотех“
 3. 2017
  Тема „Определяне на семинално плазмени протеини при вида Canis lupus familiaris (домашно куче), оказващи ефект върху сперматозоидите при in vitro- индуцирана капацитация"
  Програма „Млади учени и докторанти“- БАН

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.