Адрес

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН, бул. „Цариградско шосе“ 73, София - 1113, България

Контакти

Call: +359 (0)2 971 13 95 - вътр. 61

Email: hblagova@ibir.bas.bg

Христина Димитрова Благова

Асистент

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН, Секция Ембриобиотехнологии при животните

Кариера

 1. Април 2021

  Асистент

  ИБИР-БАН
 2. Февруари 2021

  Магистър

  Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 • 2021
  1-во място за представяне на научна разработка на тема: „The effect of the degree of dilution on the motility and velocity parameters of sperm in rams”
  Международна научна конференция „Tradition and modernity in veterinary medicine” – София

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.