Адрес

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН, 1113 София, бул. „Цариградско шосе“ 73

Контакти

Email: skestendjieva@ibir.bas.bg

Снежана Кестенджиева

Биолог

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН

Снежана Кестенджиева е биолог в секция “Молекулярна имунология”.

Кариера

 1. Юни, 2005

  Магистър

  СУ „Св.Климент Охридски”, Биологически факултет
 2. Юни, 2002

  Бакалавър

  СУ „Св.Климент Охридски”, Биологически факултет

Участие в проекти

 1. 2019-2022
  Моделиране на натрупването на вторични метаболити чрез насочване на морфогенеза ин витро: получаване на растителни компоненти с потенциална противоракова активност от мурсалски чай, бял пелин и видове кантарион
  Данова, К. Кестенджиева, С., Пашова, Ш., Стоянова, E.
 2. 2019-2021
  Проект за национално съфинансиране по COST Акция CA16119"CellFit 2" - „In vitro 3D total cell guidance and fitness“
  Мурджева, М., Абаджиева, Д., Велева-Орешкова, Ц., Кестенджиева, С., Костадинова, М., Пашова, Ш., Петкова, К., Стоянова E.
 3. 2019-2020
  Въвеждане на иновации в образователната школа по биология и имунология
  Абаджиева, Д., Тодорова-Хайрабедян, К., Анкова, Д., Младенова, В., Кестенджиева, С., Пупаки, Д., Цветанкова, Р., Цветкова, И
 4. 2017-2020
  Идентифициране на биологично активни вещества, оптимизиращи диференцирането на мезенхимни стволови клетки при ставно протезиране, вх. № Н13/13
  Мурджева, М., Велева-Орешкова, Ц., Кестенджиева, С., Костадинова, М., Пашова, Ш., Петкова, К., Стоянова, Е
 5. 2017-2019
  Проект за национално съфинансиране по COST Акция CA16119"CellFit" - „In vitro 3D total cell guidance and fitness“, ДКОСТ 01/18, 2017 CellFit
  Мурджева, М. , Кистанова, Е.,Велева-Орешкова, Ц., Абаджиева, Д., Кестенджиева, С., Костадинова, М., Пашова, Ш., Петкова, К., Стоянова, Е
 6. 2016-2018
  Сравнително изследване на експресията на OCT4 и NANOG в човешки мезенхимни стволови клетки, ДМ 01/3
  Стоянова, Е., Кестенджиева, С., Костадинова, М.

Награди

 • 2015
  The best oral presentation
  2-ри национална конференция за млади учени “Биологичeски науки за по-добро бъдеще”
 • 2015
  The best poster presentation
  14th International Symposium of Immunology of Reproduction, 22-24 May 2015, Varna, Bulgaria

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.