Адрес

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“- БАН, бул. „Цариградско шосе“ 73, 1113 София, България

Контакти

Email: i.tsvetkova@ibir.bas.bg

Илка Цветкова

Асистент, Редовен докторант

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“- БАН

Илка Цветкова е част от екипа на секция „Репродуктивни ОМИКс технологии“ на ИБИР-БАН.

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.