Адрес

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН, бул. „Цариградско шосе“ 73, София - 1113, България

Контакти

Call: +359 2 971 13 95 - вътр. 59

Email: ivangelov@ibir.bas.bg

Ивайло Вангелов

Главен асистент, Доктор

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН, Секция "Имунобиология на размножаването"

Дисертационният труд на д-р Вангелов е на тема “Анти-овариални антитела и инфертилитет“. Професионалните и научните му интереси се фокусират върху изясняване на клинико-биологичното значение на автоимунитета срещу овариални антигени и на локалните регулаторни фактори и механизми в структурното ремоделиране и клетъчния имунитет по време на имплантацията и ранната бременност. Д-р Вангелов е член на Съюза на учените в България – секция „Имунология“.

Кариера

 1. 2017

  Доктор

  ИБИР-БАН
 2. 2007

  Гланет асистент

  ИБИР-БАН
 3. 2005

  Асистент

  ИБИР-БАН
 4. 2002

  Молекулярен биолог

  ИБИР-БАН
 5. 2002

  Магистър

  Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Участие в проекти

 1. 2016 – 2020
  ДН03/5
  Профил на γδ Т лимфоцитите при нормална бременност и в плацентобиома на БЦЖ-ваксинирани бременни жени
 2. 2005 – 2008
  Б-1507
  Регулаторни механизми при лутеинизацията и апоптозата в преовулаторния фоликул
 3. 2005 – 2008
  Ръководител на МУ-Б-1503
  Характеристика на антигени свързани с овариалния автоимунитет

Награди

 • 2018
  Best poster award certificate for being one of the best poster in the poster competition
  15th International Symposium for Immunology of Reproduction, 15-17 June in Varna, Bulgaria
 • 2012
  Best poster award certificate for being one of the best poster in the poster competition
  13th International Symposium for Immunology of Reproduction, 22-24 June in Varna, Bulgaria

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.