Адрес

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН, 1113 София, бул. „Цариградско шосе“ 73

Контакти

Email: ehristova@ibir.bas.bg

Елена Христова

Главен асистент, Доктор

ИБИР-БАН

Елена Христова е главен асистент в секция “Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите” и доктор по биология. Владее отлично английски и руски език. Има множество научни публикации и е секретар на Българската асоциация по регенеративна медицина и е член на Дружеството по репродуктивна имунология и Българското анатомично дружество. Защитила е дисертация на тема “Криобиологични изследвания на фетални чернодробни клетки”.

Сертифицирана е в специалността „Клиничен ембриолог“ от Европейската асоциация по човешка репродуктивна ембриология. Има опит в лаборатория по ембриология и клетъчно култивиране, работа в стерилни условия. Има познания при статистическа обработка на данни.

Кариера

 1. 2010

  Доктор по биология

  ИБИР-БАН
 2. 1999 - 2006

  Магистър

  СУ „Св.Климент Охридски”, Биологически факултет

Професионален опит

 1. 2012 - досега
  Главен асистент
  ИБИР-БАН
 2. 2018 - досега
  ръководител на департамент “Природни науки”
  Дарби Колидж
 3. 2014 - досега
  преподавател
  Дарби Колидж
 4. 2016 - 2017
  Хоноруван асистент
  Софийски университет – Биологически факултет
 5. 2010 - 2012
  Биолог-специалист
  ИБИР-БАН

Участие в проекти

 • 2021
  "Криоконсервация, ин-витро активация и култивиране на овариална тъкан и изолирани фоликули" - участник
  Фонд "Научни изследвания" към МОН
 • 2019
  "Криобиологични изследвания върху човешки стволови клетки" - участник
  международно сътрудничество с Институт по проблемите на криобиологията и криомедицината – Украинска академия на науките
 • 2017
  „Научна инфраструктура по клетъчни технологии в биомедицината“ - участник
  МОН по Национална карта за научни инфраструктури
 • 2016
  "Епигенетичен анализ и изследване експресията на гени в процеса на диференциация на човешки мезенхимни стволови клетки“ - научен ръководител
  Програма за подпомагане на младите учени в БАН
 • 2013
  "Изолиране, характеризиране и ин витро диференциация на овариални стволови клетки" - участник
  Фонд "Научни изследвания" към МОН

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.