Адрес

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН, бул. „Цариградско шосе“ 73, София - 1113, България

Контакти

Call: +359 (0)2 971 13 95 - вътр. 58

Email: prashev@ibir.bas.bg

доц. Павел Рашев

Доцент, Доктор

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН, Секция "Имунобиология на размножаването"

Темата на дисертационния труд на доц. Павел Рашев е: “Локални фактори и механизми участващи в процеса на имплантация и бременност при свине". Основните области на научен интерес и изследвания са:
Репродуктивна биология – гаметогенеза, оплождане, бременност – матриксни металопротеинази, интегрини;
Туморна биология – матриксни металопротеинази, ренин-ангиотензинова система, киспептини.

Кариера

 1. 2009

  Доцент

  ИБИР-БАН
 2. 2007

  Доктор

  ИБИР-БАН
 3. 2007

  Главен асистент

  ИБИР-БАН
 4. 1996

  Асистент

  ИБИР-БАН
 5. 1994

  Магистър

  ВИЗВМ, Стара Загора

Професионален опит

 1. 2010
  Специализация
  Институт по медицинска биохимия и молекулярна биология, Грайфсвалд, Германия

Участие в проекти

 • 2016
  Н 03/46 от 07.09.16
  „Galantamine and 4-aminopyridine derivatives containing peptide motif with expected effect on Alzheimer's disease and multiple sclerosis“
 • BG051PO001-3.3.06-0059
  „Fundamental and applied education of PhD students, post-docs and young researchers in the interdisciplinary biological fields and biotechnologies“

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.