Адрес

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН, бул. „Цариградско шосе“ 73, София - 1113, България

Контакти:

Call: +359 (0)2 971 13 95 - вътр. 61

Email: rstefanov@ibir.bas.bg

Доц. д-р Росен Георгиев Стефанов

Доцент, Доктор

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН, Секция Ембриобиотехнологии при животните

Росен Стефанов е доцент по Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването. Научните му са трудове са насочени както към репродукция при различни селскостопански животни (овце, крави, свине, биволи), така и при птици и риби. Дисертационният му труд на тема: “Антиоксидантна защита на сперматозоиди от вида Bos Taurus и Ovis Aries при in vitro съхранение“, третира въпросите за възникване на оксидативния стрес при еякулати, подложени на различни режими на съхранение. Успешен ръководител на докторанти и редица дипломанти и лектор в Пловдивски и Нов български Университет.

Кариера

 1. Юни 2011

  Доцент

  ИБИР-БАН
 2. Юни 2010

  Главен асистент

  ИБИР-БАН
 3. Април 2007

  Доктор

  ИБИР-БАН
 4. Февруари 1998

  Магистър по вет. медицина

  Тракийски университет

Професионален опит

 1. 2212-2016
  Ръководител разработване на съвместен научен проект за репродуктивни биотехнологии при биволи, Кайро, Египет
  Национален изследователски център
 2. 2012-2016
  Член на Управителния комитет
  COST Actions FA1205 AQUAGAMETE
 3. 2012-2016
  Член
  European Aquaculture Society
 4. 2012
  Специализация Чешката Република
  Институт по физиология и генетика на животните, Академия на науките на Чешката република
 5. 2006
  Специализация във Виетнам, Ханой
  Институт по биотехнология, Виетнамска Академия на Науката и Технологиите

Награди

 • 2014
  Награда за "Среда за съхранение на семенна течност от коч"
  Селскостопанска академия
 • 2021
  1-во място за представяне на научна разработка на тема: „The effect of the degree of dilution on the motility and velocity parameters of sperm in rams”
  Международна научна конференция „Tradition and modernity in veterinary medicine” – Sofia,
 • 2021
  3-то място за представяне на научна разработка на тема: „Effect of the breed on the antioxidant enzymes – SOD and CAT in ram sperm, before and after cryopreservation”
  Международна научна конференция „Tradition and modernity in veterinary medicine” – Sofia
 • 2015
  Среда за in vitro съхранение на семенна течност от коч
  Патент - регистриран полезен модел (Свидетелство № 2073/02.07.2015)

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.