Адрес

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН, бул. „Цариградско шосе“ 73, София - 1113, България

Контакти

Email: dessislava.ankova@ibir.bas.bg

Десислава Анкова

Специалист – биолог

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН, секция "Имунобиология на размножаването"

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.