Адрес

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН, бул. „Цариградско шосе“ 73, София - 1113, България

Контакти

Email: а.terzieva@ibir.bas.bg

Антония Терзиева

Главен асистент, Доктор

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН, секция "Имунобиология на размножаването"

Научните  интереси и изследвания  на главен асистент Антония Терзиева са фокусирани в областта на репродуктивната имунология и по-специално върху майчино-феталната граница и майчините имунни клетки. През 2019 година получава образователна и научна степен доктор по имунология с дисертационен труд на тема: „Роля на гама делта Т клетките по време на бременността при жената”.

Кариера

 1. Април, 2022

  Главен асистент

  ИБИР-БАН
 2. Юни, 2019

  Доктор

  ИБИР-БАН
 3. Януари, 2018

  Асистент

  ИБИР-БАН
 4. Февруари, 2014

  Магистър

  Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, Биологически факултет

Участие в проекти

 1. ДН 03/5 „Профил на γδ Т лимфоцитите при нормална бременност и в плацентобиома на БЦЖ-ваксинирани бременни жени“
  ръководител доц. д-р Таня Георгиева Димова, финансиран от Фонд „Научни изследвания”
 2. ДСД-2/05.04.2017 (ПМС 347/08.12.2016) "Въвеждане на съвременни методи от репродуктивната биология към образованието и работа с млади таланти"
  Ръководител: гл. ас. Десислава Абаджиева , Целево финансиране ( Българска академия на науките)

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.