Адрес

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“- Българската академия на науките, бул. „Цариградско шосе“ 73, 1113 София, България

Контакти

Call: +359 (2) 971 13 95 - вътр. 73

Email: avelichkov@ibir.bas.bg

Андрей Величков

Главен асистент, Доктор по биология

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“- Българската академия на науките

Андрей Величков е част от екипа на секция “Лаборатория по репродуктивни ОМИКс технологии”.

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.