• Institute of Biology and Immunology of Reproduction
   "Acad. Kiril Bratanov"

  • Р. Димитров, Й. Димитров

   Механизми на свързания с ендометриозата инфертилитет. Ембриология, 5, 1, 9-13, (2010).
   ISSN: 1312-7349

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата