• Institute of Biology and Immunology of Reproduction
   "Acad. Kiril Bratanov"

  • И.Николов, М.Събев, К.Митева, Р.Стефанов, В.Герзилов, Д.Казачка, С.Желева

   Биотехнологични аспекти при криоконсервация на сперматозоиди от мускусни патоци. Сборник доклади от научната конференция „Традиция и съвременност във ветеринарната медицина”, София, Лесотехнически университет, 48-54, (2009).
   ISSN 1313-4337.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата