• Institute of Biology and Immunology of Reproduction
      "Acad. Kiril Bratanov"

    • Ж.Минчева, М.Иванова-Кичева, Д.Даскалова, А.Куков, М.Събев, Т.Маринков

      Влияние на сепарирани липопротеини от яйчен жълтък върху сперматозоиди от нерез при нискотемпературно съхранение (4ºС). Сборник доклади от научната коференция „Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, София, Лесотехнически университет, 118-125, (2009).
      ISSN 1313-4337.

    Персонализирано търсене
    Мрежата
     
     
     
    Персонализирано търсене
    Мрежата