• Institute of Biology and Immunology of Reproduction
   "Acad. Kiril Bratanov"

  • Д. Качева

   Перспективи пред репродуктивните биотехнологии при животните в България. "Новости" - месечен информационен бюлетин на БАН, бр. 11 (87), година VIII, стр.1-2 (2010)
   ISSN 1312-2436.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата