Участие на ИБИР-БАН в 5-ти интердисциплинарен докторантски форум с международно участие

 • април 23, 2024
 • Comments off

Трима докторанти, обучаващи се в ИБИР-БАН, а именно Юлия Мариенко, Димитър Димитров и Георги Бояджиев, се представиха на 5-тия интердисциплинарен докторантски форум, организиран от Центъра за обучение и Кариерен център към Центъра за обучение  към Българската академия на науките. Той се проведе между 16 и 19 април 2024г. в гр. Кюстендил. Докторантката Юлия Мариенко с […]

Виж повече

Покана за представяне на дисертационен труд на докторант Диана Манчорова

 • април 8, 2024
 • Comments off

На 15.04.2024 г. (понеделник) от 13:00 ч. в заседателната зала на „Институт по биология и имунология на размножаването“ – БАН, бул. „Цариградско шосе“ № 73, ет. 2, ще се проведе предварителна защита на дисертационен труд на докторант Диана Георгиева Манчорова на тема „Проучване върху механизмите на контрол на γδΤ-клетъчната цитотоксичност на майчино-феталната граница по време […]

Виж повече

Семинар на тема “Криобиология и криоконсервация на семенен материал от медоносна пчела (Apis mellifera)”

 • март 22, 2024
 • Comments off

На 21.03.2024 г. в аулата на ИБИР-БАН се проведе семинар на тема “Криобиология и криоконсервация на семенен материал от медоносна пчела (Apis mellifera)”. Семинарът е част от изпълнението на работната програма по проект “Криоконсервация на семенен материал от търтеи на вида Apis mellifera (медоносна пчела)“ на Фонд научни изследвания, № KP-06 M66/6 от 15.12.2022/. Ръководителят […]

Виж повече

Допълнителен конкурс за докторанти за учебната 2023-2024 г.

 • март 6, 2024
 • Comments off

В съответствие с Решение № 441 на МС от 22.06.2023 г. и публикация в ДВ брой 19 от 05.03.2024 г. Българската академия на науките обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023/2024 г. Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“ – БАН обявява следните сводобни места: – […]

Виж повече

Обява за позиция „постдокторант“ март 2024 г.

 • февруари 29, 2024
 • Comments off

По проект за финансиране на Научна инфраструктура „Клетъчни технологии в биомедицината“ се обявяват три позиции за „постдокторант“ за срок до 1 година. Изисквания за позиция № 1: 1. Защитена ОНС „Доктор“ (до 5 години от датата на обявяване); 2. Умения за работа с проточна флоуцитометрия и флуоресцентно-активирано клетъчно сортиране; 3. Умения за работа с PBMC, […]

Виж повече

Защита на дисертационен труд на докторант Кирил Лазов

 • февруари 29, 2024
 • Comments off

На 20.03.2024 г. (сряда) от 13:30 ч. в Заседателната зала в административната сграда на ИБИР „Ак. Кирил Братанов“ – БАН (бул. „Цариградско шосе“ № 73, София 1113, ет. 2) ще се проведе защита на дисертационен труд на тема: “Ролята на семенната плазма и биологични активни вещества с цел разработване на нова технология за криоконсервация на […]

Виж повече

Защита на дисертационен труд на докторант Илка Цветкова-Иванова

 • февруари 8, 2024
 • Comments off

На 27.02.2024 г. (вторник) от 14:30 ч. в Заседателната зала в административната сграда на ИБИР „Ак. Кирил Братанов“ – БАН (бул. „Цариградско шосе“ № 73, София  1113, ет. 2) ще се проведе защита на дисертационен труд на тема: “Изследвания на механизмите на клетъчна смърт и ролята на ефектора Gasdermin D при индукция на инфламазомата NLRP3. […]

Виж повече

Защита на дисертационен труд на докторант Радостина Цветанкова

 • февруари 6, 2024
 • Comments off

На 20.02.2024 г. (вторник) от 14:00 ч. в Заседателната зала в административната сграда на ИБИР „Ак. Кирил Братанов“ – БАН (бул. „Цариградско шосе“ № 73, София 1113, ет. 2) ще се проведе защита на дисертационен труд на тема: “Влияние на специфични микро РНКи в туморна патогенеза, чрез промяна на процесите на автофагия и вродена имунна […]

Виж повече

Защита на дисертационен труд на докторант Елина Васева

 • януари 30, 2024
 • Comments off

На 13.02.2024 г. (вторник) от 14:30 ч. в Заседателната зала в административната сграда на ИБИР „Ак. Кирил Братанов“ – БАН (бул. „Цариградско шосе“ № 3, София 1113, ет. 2) ще се проведе защита на дисертационен труд на тема: „Влияние на метилационния статус върху гени, свързани с репродуктивния потенциал и рецепторите на вроден имунитет“, представен от […]

Виж повече

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.