Представяне на новости по програми за мобилност

 • април 10, 2023
 • Comments off

На 10 май 2023 г. от 11:00 ч. в ИБИР-БАН / зала ет. 2/ ще се проведе среща с гл. експерт Габриела Чупренска, национално контактно лице по програма Мария-Склодовска Кюри и гл. експерт Томина Галибова, координатор по програма Erasmus+, относно представяне на новостите по двете програми за мобилност. Поканени се всички заинтересовани лица.

Виж повече

Научен семинар

 • март 22, 2023
 • Comments off

На 05 април от 11:00 ч. в ИБИР-БАН / зала ет. 2/ се проведе научен семинар на тема „Парадигмата Th1/Th2 по време на бременност: факти отвъд мита“/ „The Th1/Th2 paradigm in pregnancy: Facts beyond the myth“, представен от Габриел Елмаджиян, биолог, докторант при ИБИР-БАН.

Виж повече

БНТ представя книгата книгата „50-те български открития и изобретения, които промениха света“ и проф. Красимира Тодорова.

 • март 17, 2023
 • Comments off

Проф. Красимира Тодорова-Хайрабедян, дбн е включена в новата книга „50-те български открития и изобретения, които промениха света“ за нейния награден патент за откриване на онкофузионни протеини при по-злокачествени форми на простатен карцином. Нещо повече, това в една разработка създадена изцяло в „Лабораторията по репродуктивни ОМИКс технологии“ на ИБИР-БАН в България. Линк към представянето по Българската […]

Виж повече

Допълнителен конкурс за докторанти за учебната 2022-2023 г.

 • февруари 24, 2023
 • Comments off

На основание заповед I-49/23.02.2023 г. на Председателя на БАН и публикация в ДВ брой 22 от 10.03.2023 г. се обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022/2023 г., ИБИР-БАН обявява конкурс за една редовна докторантура по специалност 04.02.01 „Имунология”, Професионално направление – ш.4.3 „Биологически науки“, Област на висше образование – […]

Виж повече

Обучение за работа с апарат Genova Nano

 • януари 25, 2023
 • Comments off

На 20.01.2023 г. в ИБИР-БАН се проведе обучение за работа с апарат Genova Nano, за измерване на нуклеинови киселини, закупен по проект “Репробиотех”. Обучението се осъществи със съдействието на Фирма ФОТ, вносител на апаратурата в страната.

Виж повече

Семинар на тема “Иновативни 3D модели за изучаване на имплантацията при жената”

 • януари 18, 2023
 • Comments off

ИБИР-БАН има удоволствието да покани всички заинтересовани на институтски семинар на тема “Иновативни 3D модели за изучаване на имплантацията при жената”. Събитието ще се проведе на 19.01.2023 г. от 10:30 ч. в аулата на ИБИР. По темата ще презентират научни данни доц. Таня Димова и членове на екипа й: д-р Марина Александрова и докторант Диана […]

Виж повече

Провеждане на разширен секционен съвет

 • октомври 27, 2022
 • Comments off

Във връзка със заповед № 123 от 10.10.2022 г. на директора на ИБИР-БАН, ще се проведе разширен секционен съвет на секция „Ембриобиотехнологии при животните“. Семинарът ще бъде на 28.10.2022 г. /петък/ от 11:00 часа в дистанционна форма. Целта е обсъждане на проект за дисертационен труд на тема „Влияние на тютюнопушенето върху морфологичната характеристика на ембриони“ […]

Виж повече

Документи на участниците в конкурса за директор на ИБИР-БАН

 • октомври 12, 2022
 • Comments off

На основание „Правилата за провеждане на избор за директори на самостоятелни научни звена /СНЗ/ на БАН публикуваме: Документите на кандидата за директор на ИБИР-БАН проф. д-р Сорен Бохос Хайрабедян, дбн: 1. Научна автобиография – ТУК 2. Програма за управление и развитие на самостоятелното научно звено – Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил […]

Виж повече

Излезе новият брой на списание Homo Sciens от СБУ

 • септември 23, 2022
 • Comments off

Излезе новят 12-ти брой на изданието „Homo Sciens“. То се подготвя от съюза на българските учени (СБУ) по проект 101061564-К-TRIO-HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01, финансиран от Европейския съюз по дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ на програма „Хоризонт Европа“. В него са включени следните категории: Лица от световните класации Лица оп проекти Жени в науката Младите в науката От учените – с […]

Виж повече

Програма „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ-2“ на БАН 2022

 • септември 16, 2022
 • Comments off

Целта на МУПД-2 е привличане, задържане и развитие на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, чрез което да се постигне устойчиво възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво, да се осигури реинтеграция и реализация на млади и перспективни научни кадри, както и благоприятна среда за обмен на научни идеи. За повече информация вижте тук Условия за […]

Виж повече

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.