Обява за позиция „постдокторант“ март 2024 г.

 • февруари 29, 2024
 • Comments off

По проект за финансиране на Научна инфраструктура „Клетъчни технологии в биомедицината“ се обявяват три позиции за „постдокторант“ за срок до 1 година. Изисквания за позиция № 1: 1. Защитена ОНС „Доктор“ (до 5 години от датата на обявяване); 2. Умения за работа с проточна флоуцитометрия и флуоресцентно-активирано клетъчно сортиране; 3. Умения за работа с PBMC, […]

Виж повече

Защита на дисертационен труд на докторант Кирил Лазов

 • февруари 29, 2024
 • Comments off

На 20.03.2024 г. (сряда) от 13:30 ч. в Заседателната зала в административната сграда на ИБИР „Ак. Кирил Братанов“ – БАН (бул. „Цариградско шосе“ № 73, София 1113, ет. 2) ще се проведе защита на дисертационен труд на тема: “Ролята на семенната плазма и биологични активни вещества с цел разработване на нова технология за криоконсервация на […]

Виж повече

Защита на дисертационен труд на докторант Илка Цветкова-Иванова

 • февруари 8, 2024
 • Comments off

На 27.02.2024 г. (вторник) от 14:30 ч. в Заседателната зала в административната сграда на ИБИР „Ак. Кирил Братанов“ – БАН (бул. „Цариградско шосе“ № 73, София  1113, ет. 2) ще се проведе защита на дисертационен труд на тема: “Изследвания на механизмите на клетъчна смърт и ролята на ефектора Gasdermin D при индукция на инфламазомата NLRP3. […]

Виж повече

Защита на дисертационен труд на докторант Радостина Цветанкова

 • февруари 6, 2024
 • Comments off

На 20.02.2024 г. (вторник) от 14:00 ч. в Заседателната зала в административната сграда на ИБИР „Ак. Кирил Братанов“ – БАН (бул. „Цариградско шосе“ № 73, София 1113, ет. 2) ще се проведе защита на дисертационен труд на тема: “Влияние на специфични микро РНКи в туморна патогенеза, чрез промяна на процесите на автофагия и вродена имунна […]

Виж повече

Защита на дисертационен труд на докторант Елина Васева

 • януари 30, 2024
 • Comments off

На 13.02.2024 г. (вторник) от 14:30 ч. в Заседателната зала в административната сграда на ИБИР „Ак. Кирил Братанов“ – БАН (бул. „Цариградско шосе“ № 3, София 1113, ет. 2) ще се проведе защита на дисертационен труд на тема: „Влияние на метилационния статус върху гени, свързани с репродуктивния потенциал и рецепторите на вроден имунитет“, представен от […]

Виж повече

Защита на дисертационен труд на докторант Румяна Сусуркова

 • декември 1, 2023
 • Comments off

На 13.12.2023 г. (сряда) от 13:00 ч. в Заседателната зала в административната сграда на ИБИР „Ак. Кирил Братанов“ – БАН (бул. „Цариградско шосе“ № 3, София  1113, ет. 2) ще се проведе защита на дисертационен труд на тема: „Определяне ролята на Т клетъчните регулаторни механизми за развитието на нормална бременност при човек“, представен от докторант […]

Виж повече

Д-р Amel Laghouati – гостуващ учен от Института по ветеринарни науки на Университета в Блида, Алжир

 • ноември 27, 2023
 • Comments off

Като част от международната дейност на ИБИР-БАН, гостуващ учен на звеното е д-р Amel Laghouati от Института по ветеринарни науки на Университета в Блида, Алжир. Целта на посещението е запознаване с работата на нашите учени и материалната база в ИБИР-БАН, обмяна на знания и опит, както и представяне на нейни научни интереси и разработки, с […]

Виж повече

EATRIS-ERIC празнува своя 10-годишен юбилей

 • ноември 22, 2023
 • Comments off

На 21-22.11.23г. се проведе конференцията по случай 10-годишнината на EATRIS в Хага, Холандия. Водещи представители от европейските научни и научноизследователски общности, както и пациенти взеха участие в това събитие. Министърът на здравеопазването на Нидерландия произнесе вълнуваща реч. На конференцията присъстваха националния директор на Eatris България проф. Росица Конакчиева, директора на ИБИР проф. Сорен Хайрабедян и […]

Виж повече

Годишната научна конференция “Медицина за здраве”

 • ноември 22, 2023
 • Comments off

Проф. Красимира Тодорова-Хайрабедян изнесе доклад във връзка с приложенията на нанопоровото новогенерационно секвениране във фармакогеномиката на Годишната научна конференция по изпълнение на Стратегическата научноизследователска и иновационна програма за развитие на МУ-Плевен “Медицина за здраве”, която се проведе на 16-18.11.23г. Директорът на ИБИР проф. д-р Сорен Хайрабедян беше почетен гост на събитието. Беше положено началото за […]

Виж повече

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.