• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Aкадемична лекция на тема ВРОДЕН ИМУНИТЕТ ПРЕЗ БРЕМЕННОСТТА в ИБИР-БАН

    18.11.2011

    На 24 ноември 2011г. от 11 часа в заседателната зала на ИБИР-БАН доцент Цветелина Орешкова ще изнесе публична академична лекция на тема „ВРОДЕН ИМУНИТЕТ ПРЕЗ БРЕМЕННОСТТА”.
    Това е последния етап от процедурата по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по научната специалност „Имунология”, шифър 01.06.23, обявен в Държавен Вестник бр. 40, от 28 май 2010 год.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата