• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • 80 години Институт по биология и имунология на размножаването "Акад. Кирил Братанов" при Българска академия на науките

    26.11.2018

         

        На 21ви ноември 2018 г.  се проведе честване по случай  80 – годишния юбилей на „Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“ при Българска академия на науките.  

                Историята на Института ни носи много памет, както за дните на успехи, така и за дните на разочарования. Усилният труд на толкова много добросъвестни учени, оставената трайна следа, реализираните успешни проекти, новосъздадените лаборатории по международни и национални програми, създадените школи от последователи, всичко това е  отражение на толкова прекрасни човешки отношения и приятелства и изградени дългогодишни традиции.

                На честването ни присъстваха много достойни учени и представители на националната научна общоност. Бяха поднесени поздравителни адреси  от: заместник –министър на образованието и науката, Карина Ангелиева, от чл. кор. Ганев, зам. председател на БАН, от проф. Мая Игнатова, зам. председател на ССА, от чл. кор. Румен Панков - Софийски университет „Св.Кирил и Методий“, проф. Емил Сапунджиев от името на ветеринарен факултет при ЛТУ. Поздравителни адреси бяха получени от Тракийски университет „Стара Загора“, Аграрен университет, Пловдив, Медицински университет, Пловдив, Институт по „Невробиология“, БАН, Инситут по „Микробиология Стефан Ангелов“, БАН, Институт по планинско животновъдство и земеделеие – Троян, както и от много уважавани колеги.

     

               

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата