• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • 100 години от рождението на Акад. Кирил Братанов

    24.03.2011

    100 години от рождението на Акад. Кирил Братанов – патрон на Института по биология и имунология на размножаването, Българска академия на науките.

    По повод 100 години от рождението на акад. Кирил Братанов (1911-2011) Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – издава илюстрован пощенски плик с неговия лик и стандартен знак за цена на пощенската услуга – 0,65 лв., в тираж 1 615 броя. Пликът е със специален пощенски печат, включващ символите на репродукцията - областта в която са основните научни разработки на акад. Братанов и надпис “ 100 години от рождението на академик Кирил Братанов“. Валидирането на пощенския плик се извърши на 2 март в Музея на Българските пощи. На церемонията присъстваха представители на Български пощи, служители на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ръковоството и представители на Института по биология и имунология на размножаването “Акад. Кирил Братанов” – Българска академия на науките, филателисти и други граждански сдружения. Директорът на дирекция “Съобщения” – Андреана Атанасова представи изданието, а представител на Института - доц. Маргарита Моллова изнесе кратко слово за живота, дейността и заслугите на акад. Кирил Братанов като учен и общественик.

    Тържественото честване на 100 годишнината от рождението на Акад. Кирил Батанов бе проведено на 24 март 2011г. от 10 часа в Института по биология и имунология на размножаването, бул. Цариградско шосе №73, София. Честването бе проведено в рамките на Втора Конференция на Балканска мрежа по репродуктивни биотехнологии при животните под егидата на проекта ReProForce на ИБИР към 7 Рамкова програма на Европейския съюз.

    Честването бе открито от Директора на Института проф. Димитрина Качева. Приветствени слова към гостите по-случай честването на 100 годишнината от рождението на акад. Братанов и участниците в Конференцията поднесоха Председателят на Българска академия на науките, акад. Н. Саботинов и Председателят на Съюза на учените в България, проф. Дамян Дамянов. Приветствие бе поднесено и от Ректора на Тракийския Университет в Стара Загора. На честването присъстваха повече от 100 човека - гости, съратници, последователи, ученици на акад. Братанов, научният секретар на Биологичното направление на Българска академия на науките, проф. Любомир Казаков, всички членове на колектива на Института и участници в Конференцията.

    Доклад озаглавен “100 години от рождението на акад. Кирил Братанов - патрон на Института по биология и имунология на размножаването” изнесе доц. Маргарита Моллова, бивш Директор на Института, Координатор на Проект ReProForce и един от авторите на издадената през 1984 г. Биобиблиография на Акад. Кирил Братанов (виж повече). Програмата по честването включваше изказването на съратници, ученици и последователи на акад. К. Братанов. Спомени за неговата преподавателската дейност и педагогическите умения, за любовта му към младите хора и студентите разказаха проф. Михо Семков и проф. Юлия Попова – преподаватели и колеги на акад. К Братанов. Стихове, посветени на изследователския дух и творчески възможности на големият учен, човек и приятел рицитира проф. Крум Койчев, в които като мото прозвучаха думите ...”не беше той в науката пчеличка работлива, а орел във висините....” . Силно прочуствено прозвучаха думите на проф. Райна Георгиева – ученичка на акад. Братанов, бивш Директор на Института и негов последовател в дейността му свързана с организирането и провеждането на станалите известни в цял свят Варненски симпозиуми по имунология на репродукцията. В качеството си на настоящ Председател на основания от акад. К. Братанов Международен координационен комитет по имунология на размножаването, проф. Георгиева цитира някои от оценките на световно известни учени, изказани на научните форуми в областта на имунология на репродукцията за акад. Братанов. Цитирайки ги, тя успя да предаде усещането за възхищение, топлота и признание на тези учени и лично своето дълбоко уважение и признателност към делото, живота и творчеството на акад. Братанов, и най-вече, за оценката му на ...” впечатляваща личност и топлосърдечен ръководител и приятел...”.

    Всички присъстващи на тържественото честване на 100-годишнината от рождението на акад. К. Братанов, тези - които го познаваха, и тези- които не го познаваха, почетоха паметта на един човек с голямо сърце, с богата душевност, с неумолима жажда за знание, с безпределна преданност към хората около себе си и силна вяра в способностите на младите.

    За ценностите, които остави на младото поколение,
    на своите последователи и ученици,
    за научното наследство и името на института, с което се гордеем,
    за топлината, която остави
    в сърцата ни - дълбока благодарност!”

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата