Успехи на младите учени в ИБИР-БАН

Имаме удоволствието да ви съобщим, че редовен докторант Диана Манчорова под научното ръководство на доц. д-р Таня Димова към секция “Имунобиология на размножаването”, спечели престижната Фулбрайт стипендия в програма за научноизследователска дейност на докторанти в САЩ в рамките на 6 месеца.

Тя ще работи в групата на проф. д-р Gil Mor, утвърден учен в областта на репродуктивната имунология, C.S. Mott Center for Human Growth and Development, Detroit. Научните изследвания на Диана Манчорова в рамките на докторантурата й са финансирани по ННП Върхови Изследвания и Хора за Европейска Наука (ВИХРЕН), проект КП-06-ДВ3.

Пожелаваме й здраве, успешна адаптация и ползотворна работа!

Categories: Събития

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.