• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • Събития

   • Творческа работилница за малки и големи – 3D принтиране на 4 ръце

    22.02.2018

    На 20.02.2018г. в научно-творческия център на „Музейко“ се реализира втората част от Творческа работилница за малки и големи, която този път посрещна осмокласници. 

    Участниците „изграждаха” клетки от растителен и животински произход.

   • В края на “РАЗХОДКА СРЕД ДИВАТА НАУКА”

    22.02.2018

    На 19.02.2018г. лабораториите на ИБИР бяха посетени от студенти от Биологическия факултет на Софийския университет. Студентите и младите учени от ИБИР влязоха в дискусия по провокативни въпроси. 

   • Защита на дисертационен труд на 19. 03. 2018 г.

    19.02.2018

    Защита на дисертационен труд на тема: "Влияние на процеса на криоконсервация върху експресията на специфични маркери и потенциала за спонтанна и индуцирана диференциация на стволови клетки", докторант Марина Христова

   • ПОКАНА ЗА “РАЗХОДКА СРЕД ДИВАТА НАУКА”

    15.02.2018

    Институт по биология и имунология на размножаването „Aкад. Кирил Братанов“ при Българска академия на науките най учтиво Ви кани на “РАЗХОДКА СРЕД ДИВАТА НАУКА” 

   • Творческа работилница за малки и големи

    15.02.2018

    Имало едно време .....“ – така започна и нашата приказка...

   • ИБИР - БАН, съвместно с Организационния комитет на МККИР ще проведе 15 - ти Международен симпозиум по имунология на репродукцията.

    14.02.2018

    Симпозиумът е организиран от:

    • Международен координационен комитет по имунология на репродукцията (ICCIR)
    • Институт по биология и имунология на репродукцията "Акад. К. Братанов", Българска академия на науките (ИБИР-БАН)
    • Частна болница по гинекология и акушерство "Професор д-р Халил Ханс Донат", Магдебург, Германия
    • Медицински център "ReproBioMed"
   • На 17 януари 2018 г. от 15.00 ч. наш гост е Dr. David Vermijlen, от Института по медицинска имунология, Брюксел, Белгия, който ще изнесе лекция.

    05.01.2018

    На 17 януари 2018 г. от 15.00 ч.  наш гост е Dr. David Vermijlen,  от Института по медицинска имунология, Брюксел, Белгия, който ще представи лекция на тема:

    Имунната система в ранните етапи на живота: роля на γδ Т клетките

   • Посещение на учени от Египет в ИБИР-БАН

    14.12.2017

    Институт по биология и имунология на размножаването бе посетен от Prof.Dr.Omaima Kandil Prof. Dr. Ahmed Abdon от  Dept.of Animal Reproduction & A.I.,Veterinary Research Division, National Research Center в Dokki, Gizza, Cairo, Egypt  за работа по съвместен проект на тема "Подобряване на репроддуктивния потенциал на селскостопански животни чрез ембриобиотехнологии"

   • Защита на дисертационен труд

    13.12.2017

    СЪОБЩЕНИЕ

    На 18.12.2017 г. от 14:30 часа в заседателната зала на ИБИР-БАН ще се проведе защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност "Имунология", шифър 01.06.23; професионално направление Биологични науки, шифър 4.3; област на висше образование Природни науки математика, информатика, шифър 4 от задочен докторант Камелия Винкетова Петкова, научeн ръководител: доц. Цветелина Орешкова, доктор  секция: "Молекулярна имунология".

    Добре дошли!

   • Разширен секционен семинар

    06.12.2017

    СЪОБЩЕНИЕ

    На 11. 12. 2017 г. от 14:00 часа в заседателната зала на ИБИР - БАН ще се проведе разширен семинар на секция „Имуноневроендокринология” за докладване на резултатите на Мая Начева Попова, задочен докторант по научна специалност шифър 01.06.17 „Физиология на животните и човека“, професионално направление «Биологически науки» - шифър 4.3., област на виеше образование - «Природни науки, математика и информатика» - шифър 4 по темата на дисертационния й труд: „Молекулна основа на нарушени фертилни функции при мъжа, предизвикани от съвременни фактори на околната среда”.

    Поканват се всички с интерес към темата!

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата