Семинар на тема “Криобиология и криоконсервация на семенен материал от медоносна пчела (Apis mellifera)”

На 21.03.2024 г. в аулата на ИБИР-БАН се проведе семинар на тема “Криобиология и криоконсервация на семенен материал от медоносна пчела (Apis mellifera)”. Семинарът е част от изпълнението на работната програма по проект “Криоконсервация на семенен материал от търтеи на вида Apis mellifera (медоносна пчела)“ на Фонд научни изследвания, № KP-06 M66/6 от 15.12.2022/. Ръководителят на проекта гл. ас. Цветан Цветков, дб, представи теоретичните основи на криоконсервацията и основните похвати за замразяване на мъжки гамети от пчели. Присъстваха 52-ма ученици от 44-то СУ “Неофит Бозвели”- гр. София с преподаватели Златка Димитрова, Пламена Иванова и Галина Георгиева. Участниците в семинара се запознаха с резултатите получени по проектната програма и практическото приложение на представените методики. Също така, бяха представени традициите на института в сферата на репродуктивните биотехнологии и криобиологията на гаметите.

Categories: Събития

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.