Ръководство

Професор д-р Сорен Бохос Хайрабедян, дбн
Професор д-р Сорен Бохос Хайрабедян, дбн
Директор
/06.01.23/ Имунология
+359 2 872 03 56, +359 895 453 170
here

Доцент Иван Бочев, доктор
Зам. директор
/01.06.23/ Имунология
+359 898 757 860
lakatush@yahoo.com
here
 
Доцент Милена Сергеева Мурджева-Андонова, доктор
Доцент Милена Сергеева Мурджева-Андонова, доктор
Зам. директор научна дейност
/06.01.23/ Имунология
here
Доцент Десислава Абаджиева, доктор
Научен секретар
/04.02.01/ развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехнология на размножаването
dabadjieva@ibir.bas.bg
here

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.