Резултати от проведената атестация на научноизследователския екип на ИБИР – БАН

  • Post by:
  • август 8, 2019
  • Comments off

Институт по биология и имунология на размножаването при Бйлгарска академия на науките проведе атестация на научноизследователския си състав по методика, утвърдена от Българска академия на науките, за периода 2015 – 2018 година, резултатите от която публикуваме тук! 

 

Categories: Събития

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.