Разширен секционен семинар

  • Post by:
  • септември 28, 2020
  • Comments off

На основание заповед №66/21.09.2020 г. на директора на ИБИР – БАН, на 30.09.2020 г. /сряда/ от 14:00 ч. в Заседателната зала на ИБИР – БАН ще се проведе разширен секционен съвет на секция „ Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите” с цел отчисляване с право на на защита на Мирослав Генов, задочен докторант по специалност ш.04.02.01.“Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването“, професионално направление ш.6.3 “Животновъдство“, област ш.6 “Аграрни науки и ветеринарна медицина“.

    Поканени са всички заинтересовани!

Categories: Архив

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.