РАЗШИРЕН СЕКЦИОНЕН СЕМИНАР

  • Post by:
  • ноември 10, 2020
  • Comments off

На основание Заповед № 80/04. 11. 2020 г. на Директора на Институт по биология и иммунология на размножаването ,,Акад. К. Братанов,,, на 16.11.2020 г. /понеделник/ от 13:30 ч. ще се проведе разширен секционен съвет на секция „Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите”, с цел отчисляване на асистент Цветан Цветков, задочен докторант по специалност ш. 04.02.01. “Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването“, професионално направление ш. 6.3  “Животновъдство“, област ш. 6  “Аграрни науки и ветеринарна медицина“.

Categories: Архив

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.