Публична защита на дисертационен труд

  • Post by:
  • октомври 2, 2019
  • Comments off

На 25. 10. 2019 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“ към Българска академия на науките, бул. „Цариградско шосе“ № 73, София, ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема: „Проучване върху митохондриалния статус в яйчници и епигенетични маркери в ооцити на суперовулирани мишки, получавали комбинирана биодобавка”, представен от Ваня Димитрова Младенова,редовен докторант към сек. „Имуноневроендокринология”, ИБИР-БАН с научен ръководител доц. Елена Кистанова, дб.

Материалите по защитата на дисертационния труд са на интернет страницата на ИБИР (http://ibir.bas.bg).

Поканени са всички заинтересовани!

 

Categories: Архив

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.