• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • Zaprjanova Silvina, Pavel Rashev, Diana Zasheva, Yordanka Martinova, Margarita Mollova

   Electrophoretic analysis of hsp72 and hsp73 expression in male reproductive tissues.
   Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., 64, (4), 529-534 (2011)
   ISSN: 1310-1331. IF – 0.204

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата