• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • Y.Martinova, M.Petrov, M.Mollova, M.D.Ivanova

   Study on the structural changes of cat zona pellucida (ZP) during oocyte development and after fertilization by transmission (TEM) and scanning electron microscopy (SEM). 2nd Conference of the Balkan Network for the Biotechnology in Animal Reproduction. Proceeding, Sofia, 24-25 March 2011, 75-80, (2011).
   ISSN: 1314-3085

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата