• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • Vangelov I., J.Dineva, K.Todorova, S.Hayrabedyan, M.D.Ivanova

   Ovarian biomarkers in infertility.

   In “Treneds in Immunolabelled and related techniques”, chapter 8 ( 101-132), ed,E,Abuelzein, INTECH /open science, April 2012.

   www.intechopen.com

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата