• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • Vaisberg, C., Rashev, P., Georgiev, B., Hristova, V.

   Per os treatment with hydrogen peroxide as a method to increase testosterone level in rabbits.

   Comp. Rend. Acad. Bulg. Sci., 62 (12), 1535-1538, 2009. Излязла от печат през 2010.

   ISSN: 1310-1331. IF – 0.204

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата