• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • Vachkova E, Penchev I, Georgiev B, Biviloarski B, Konakchieva R.

   Relationships between plasma concentrations of Epidermal Growth Factor, insulin and iodated thyroid hormones in early abnormal weaned rabbits.

   Revue Méd. Vét., 161, 1, 30-36 (2010).

   ISSN: 0035-1555. IF – 0.358.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата