• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • V.Terzieva, J.Dutrieux, V.Fabre-Mersseman, M.Rancez, B.Charmeteau-de Muylder, S.Figueiredo, R.Cheynier

    Analysis of natural regulatory T-cells in HIV-1-infected patiens under therapy. Compt.Rend.Acad.Bulg.Sci., 67, 7, 1011-1018, 2014.
   ISSN: 1310-1331 IF: 0.284

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата