• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • Spencer PS, Hakam SM, Laissue PP, Jabeen A, Jain P, Hayrabedyan S, Todorova K, Blanch A, McElhinney JM, Muhandiram N, Alkhatib S, Dealtry GB, Miranda-Sayago JM, Fernández N

   Key cellular components and interactive histocompatibility molecules regulating tolerance to the fetal allograft.

   Am J Reprod Immunol., 68, 2, 95-99, 2012. Print ISSN: 1046-7408, Online ISSN: 1600-0897.IF: 3.05

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата