• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • Sainova I., Vavrek I., Atanassov I., Lazov K., Pavlova V., Pashova Sh., Zasheva D., Alexander I., Manchev St., Miteva K., Nikolova E., Urlaub H., Daneva T.

   Experimental rodent and human models for balanced activity of oncogenes and tumor-suppressor genes and their protein products

   Prime Research on Medicine (PROM) Vol. 2(3), pp. 505-512, March 14th, 2012. ISSN: 2315-5302

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата