• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • S.Zaprjanova, P.Rashev, D.Zasheva, Y.Martinova, M.Mollova

   Electrophoresis and immunocytochemical analysis of Hsp72 and Hsp73 expression in heat-stressed mouse testis and epididymis.

   European J.Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 2013. ISSN: 0301-2115. IF: 1.974

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата