• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • S.Manchev, R.Stefanov, G.Anev, P.Cvetkova, N.Maksimovic

    Effect of melatonin on the reproductive characteristics of rams of north east Bulgarian fine fleece breed. Compt.Rend.Acad.Bulg.Sci., 67, 12, 1701-1706, 2014.
   ISSN: 1310-1331 IF: 0.284

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата