• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • S.Hayrabedyan, M.Mincheff, D.Zasheva, N.Manolova, K.Todorova

   Autophagy signallings is differentially modulated by miR-204 in context of innate immunity induction.

   Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, V.66, No 1, 127-132, 2013. ISSN 1310-1331.  IF: 0.210

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата