• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • S. Hayrabedyan, K. Todorova, Sh. Pashova, M. Mollova, N. Fernandez

   Sertoli cell quiuescence – new insight. Am J Reprod Immunol.

   Article first published online : 24 APR 2012, DOI: 10.1111/j.1600-0897.2012. Online ISSN: 1600-0897. IF: 3.050

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата