• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • R.Konakchieva, P.Todorov

   Melatonin protects human spermatozoa from apoptosis via melatonin receptor- and extracellular signal-regulated kinase-mediated pathways. Letter to Editor. Fertility and Sterility, V.96, 4, e159, (2011).
   ISSN: 0015-0282;     IF - 3.958

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата