• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • R. Emilova, D. Dimitrova, V. Georgiev, T. Daneva, H. Gagov

   Cystatione gamma-lyase as a
   regulator of resistance artery contraction under normal and hyperglycemic conditions.
   Bulgarian Journal of Agricultural science, 19, 175-177, 2013.
   ISSN: 1310-0351 IF: 0.189 (2012)

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата