• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • P.Tzvetkova, I.Ilieva, S.Rangelov, I.Babyuk, S.Shamraev

   Changes in the secretion of gonadothropins LH, FSH and infertility. Compt.Rend.Acad.Bulg.Sci., 66, 3, 459-466, 2013.
   ISSN: 1310-1331 IF: 0.198

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата