• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • M.Mollova, P.Rashev, M.Stamenova

   Immunochemical and biochemical investigations on boar sperm antigen with functional activity in primary sperm-ZP binding. 2nd Conference of the Balkan Network for the Biotechnology in Animal Reproduction. Proceeding, Sofia, 24-25 March 2011, 86-91, (2011).
   ISSN: 1314-3085

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата