• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • M.Ivanova-Kicheva, G.Dimov

   Influence of selected seminal plasma proteins on mitochondrial integrity and speed parameters of ram sperm stored at low temperature. Biotechnol.& Biotechnol..Eq., 25, 3, 1-6, (2011).
   ISSN: 1310-2818; IF – 0.503

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата