• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • Lech A., Daneva T., Pashova S., Gagov H., Crayton R., Kukwa W., Czarnecka A.M., Szczylik C.

   Ovarian cancer as a genetic disease.

   Front.Biosci., 2013. ISSN (printed): 1093-9946. ISSN (electronic): 1093-4715. IF: 3.520

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата