• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • Kyurkchiev Stanimir, Atanas Shterev, Rumen Dimitrov

   Assessment of presence and characteristics of multipotent stromal cells in human endometrium and decidua.

   Reproductive BioMedicine Online, Vol. 20, 3, 305-313 (2010).

   ISSN: 1472-6483. IF – 2.677.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата