• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • Kyurkchiev D, E.Ivanova-Todorova, S. Kyurkchiev

   New target cells of the immunomodulatory effects of progesterone.

   Reproductive Bio Medicine Online, Vol. 21, 304– 311 (2010).

   ISSN: 1472-6483. IF – 2.677.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата