• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • Krassimira Todorova; Milcho Mincheff; Soren Hayrabedyan, Jana Mincheva; Diana Zasheva; Aleksandar Kuzmanov; Nelson Fernández

   Fundamental role of microRNAs in androgen-dependent male reproductive biology and prostate cancerogenesis.

   Am. J. Reprod. Immunol. 69, 100 (2013). . Print ISSN: 1046-7408, Online ISSN: 1600-0897. IF: 3.05

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата